Půjčovní řád

  1. Přívěs je možno zapůjčit pouze po předložení dvou dokladů totožnosti
  2. Záloha se skládá výhradně v hotovosti a vrací se po řádném vrácení přívěsu
  3. Půjčovné se vždy platí předem!
  4. Pokud je přívěs vrácen znečištěn, účtuje si pronajímatel částku 200 Kč za vyčištění
  5. Při ztrátě technického průkazu hradí nájemce pronajímateli paušální částku 1.000 Kč